KONFERENCJA

I WIRTUALNA

KOMPETENCJI 4K

Zarejestruj się

ONLINE

Icon

17 listopada 2023 r.

Icon

Pierwszy raz w historii naszego Instytutu Krytycznego Myślenia zapraszamy Państwa do udziału w BEZPŁATNEJ wirtualnej konferencji dotyczącej KOMPETENCJI 4K (krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja, kreatywność).

Podczas konferencji zaprezentujemy naszą metodykę „kultury myślenia”, której celem jest rozwój wszystkich kompetencji 4K.

Pokażemy przykłady, doświadczenia ze szkół, które już od ponad 3 lat wdrażają naszą metodykę. Nasi Trenerzy – Praktyce podzielą się swoimi doświadczeniami z pracy w kulturze myślenia na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych oraz humanistycznych.


Nasza Konferencja skierowana jest do Dyrektorów Szkół oraz Nauczycieli. Harmonogram został ułożony tak, aby dać szansę uczestnictwa obu grupom. Część pierwsza (przedpołudniowa) skierowana jest do Dyrektorów, a część druga (popołudniowa) do Nauczycieli.

Harmonogram Konferencji

Kliknij na zdjęcie aby dowiedzieć się więcej o prelegencie

- Start, Karolina Mitelska – Dyrektor SP 64 we Wrocławiu

11.00 - 11.10

- Maciej Winiarek – Więź i autonomia dziecka w kulturze myślenia

11.10 - 11.50

Więź i Autonomia – to kluczowe elementy głębokiej, wartościowej relacji między dzieckiem i dorosłym (nauczycielem). Podczas swojej prezentacji wyjaśnię oba zagadnienia i pokażę jak mogą być rozwijane w klasie z „kulturą myślenia” z kompetencjami 4K i jak pięknie to wszystko łączy się z „Integralnością” ucznia według Jespera Juula.

- Przerwa

11.50 - 12.00

- Prezentacje Dyrektorów ze Szkół Uczących Myślenia

12.00 - 12.45

- Karolina Mitelska - Wprowadzanie myślenia krytycznego do szkoły - sukcesy i porażki - czyli MK w odbiorze uczniów, nauczycieli i rodziców

11.10 - 11.50

W swojej prezentacji opowiem o wprowadzaniu myślenia krytycznego w szkole m.in: jak zachęciłam do zmiany, czy trudno było znaleźć chętnych do zespołu wdrożeniowego, jak na wprowadzenie MK zapatrywali się rodzice.

- Magdalena Sikora - Od słowa: „krytyczne”, do słowa: „myślenie” -wspólna droga uczniów, nauczycieli i rodziców PSP im. D. F.Czachowskiego w Bukównie w programie Szkoły Uczące Myślenia

12.25-12.45

Opowiem Państwu z mojej dyrektorskiej perspektywy o naszych doświadczeniach z programem Szkoły Uczące Myślenia IKM. Od pierwszych decyzji, prób doświadczania myślenia krytycznego na zajęciach, często niełatwych rozmów, przez... solidny kryzys w drugim roku projektu, do powolnego otwierania się na uczniów, słuchania siebie nawzajem, rozumienia procesu i wreszcie... kształtowania nauczycielskiej umiejętności usuwania się na drugi plan i bycia na zajęciach - przede wszystkim - moderatorem.

- Przerwa

12.45 - 13.00

- Prezentacje Dyrektorów ze Szkół Uczących Myślenia

13.00 - 13.45

- Justyna Frankiewicz-Popiołek - Włączamy myślenie, czyli jak przeciągnąć nauczycieli na dobrą stronę mocy

13.00 – 13.25

Czy krytyczne myślenie jest remedium na „niedasizm”? Jak najbardziej. W trakcie mojego wystąpienia porozmawiamy o tym, dlaczego podjęłam decyzję wprowadzenia myślenia krytycznego do naszych placówek i jak to wpłynęło na dobrostan mojej kadry.

- Ewelina Grybuś i Kamila Wróblewska-Cetler - Myślenie krytyczne dla lidera - droga do sprawnego zarządzania w organizacji

13.25 - 13.45

Na własnym przykładzie pokażemy, jak za pomocą myślenia krytycznego i zmiany ograniczających nas przekonań, możemy pokierować rozwojem szkoły tak, aby stała się ona sprawną organizacją, dającą korzyści swoim uczniom, nauczycielom, rodzicom… - nam wszystkim.

- Przerwa

13.45 – 14.15

- Prezentacje praktyków

14.15 – 15.45

- Maciej Winiarek - Na czym polega metodyka „Kultury Myślenia” w klasie

14.15 – 14.45

Podczas tej prezentacji przedstawię szczegóły naszej metodyki „kultury myślenia”, aby wyjaśnić do dokładnie wydarzyło się na obserwowanych wcześniej lekcjach. Pokażę również jak takie lekcje będę wyglądać za 2-3 lata.

- Janina Chochłakiewicz - Kultura Myślenia na przedmiotach humanistycznych

14.45 – 15.15

Polonista podzieli się z uczestnikami Konferencji swoim doświadczeniem dotyczącym kształtowania w uczniach postaw krytycznego myślenia, pracy z rutynami myślowymi na lekcjach języka polskiego w liceum i weryfikacji swojej roli w tym procesie.

- Kamila Wróblewska-Cetler - Kultura Myślenia na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych

15.15 - 15.30

Podczas mojego krótkiego wystąpienia podzielę się z Państwem refleksjami na temat roli kultury myślenia w kontekście przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Pokażę na przykładzie mojej pracy z uczniami jak dzięki odpowiednim narzędziom na każdej lekcji rozwijamy postawy Myślenia Krytycznego i kompetencje 4K - niezbędne w dzisiejszym świecie.

- Piotr Grabowski - Kultura Myślenia na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych

15.30 - 15.45

Podczas wystąpienia będziecie Państwo mogli dowiedzieć się, w jaki sposób Kultura Myślenia ułatwia uczniom międzyprzedmiotowe spojrzenie na zagadnienia przyrodnicze i pomaga odejść od tylko odtwórczego uczenia się. Porozmawiamy również o tym, jak różne punkty widzenia pomagają zrozumieć działanie systemów przyrodniczych i zauważyć zależności pomiędzy ich elementami

- zakończenie konferencji

15.45

Konferencja jest BEZPŁATNA – wystarczy się zarejestrować.

Wszystkie zapisane osoby otrzymają link do platformy streamingowej oraz otrzymają wszystkie nagrania na okres 6 miesięcy po konferencji.


Dla wszystkich uczestników naszej wirtualnej konferencji przygotowaliśmy jeszcze dodatkowy pakiet merytorycznych webinarów.

[SUPER OFERTA]

Webinary praktyków 4K

Image

Oksana Buśko

"Dlaczego to się (nie)uda?

(rozwój osobisty nauczyciela)."

Webinar o tym, jak z MK wyznaczać cele i dobierać odpowiednie działania (nawyki), które do niego doprowadzą. Jak wytrwać w tym działaniu?

Jak wykorzystać MK, by rozwijać, kształcić umiejętność wymaganą w podstawie programowej i przy realizacji zadań maturalnych we wszystkich ich częściach.

"Czytanie kontekstowe na lekcjach języka polskiego w liceum a myślenie krytyczne."

Janina Chochłakiewicz

Piotr Grabowski

"Myślenie krytyczne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach. Wyzwania i szanse w stosowaniu MK."

Omówienie potencjalnych wyzwań i sposobów radzenia sobie z nimi za pomocą narzędzi MK w pracy z klasą, w której mamy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pozytywny wpływ podejścia MK i 4K na rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Jak wpleść MK w pracę z technologią. Jak sprawić za pomocą MK i 4K, żeby technologia nie była tylko gadżetem ale służyła rozwojowi kompetencji i realizacji podstawy programowej jednocześnie rozwijając MK i 4K.

"Technologia i myślenie krytyczne

(w kontekście Laboratoriów przyszłości)."

Piotr Grabowski

Jak przeprowadzić zebranie z rodzicami wykorzystując rutyny myślowe (różne punkty widzenia, kawusia), aby w efektowny sposób zaangażować ich do współpracy, dyskusji oraz do poszukiwania efektywnych rozwiązań klasowych problemów/wyzwań.

"Myślenie krytyczne na zebraniu z rodzicami - efektywnie i efektownie ;)"

Anna Grabowska

Magdalena Rewers

"Mamo - nauczycielko, zadbaj o siebie. Myślenie krytyczne w rozwoju osobistym nauczyciela."

Jak wykorzystując rutyny MK możemy (zwłaszcza mamy - nauczycielki) zadbać o swój dobrostan tak aby mieć z czego "dawać" innym (uczniom, rodzicom, swoim osobistym dzieciom).

Webinar o tym jak wykorzystać rutyny w pracy wychowawcy/rodzica tak aby wesprzeć podopiecznych w zauważaniu tego w czym są dobrzy, jakie mają uzdolnienia. Jak MK może wspierać sprawczość u uczniów.

"Rozwiń skrzydła i leć - jak MK wspiera uczniów w odkrywaniu uzdolnień i talentów (samorozwój ucznia)."

Magdalena Rewers

Praca grupowa wzmacnia empatię, rozwija relacje i niweluje zachowania przemocowe. Zasady pracy w grupach, korzyści. Rola nauczyciela "delfina".

"Kooperacja w szkolnej ławie."

Agnieszka Lampkowska

"Jak dobrze rozpocząć, jak przetrwać i jak dobrze zakończyć lekcje? - rutyny myślenia krytycznego w codziennej pracy na lekcji."

Przedstawienie 6 rutyn (po 2 na każdą część lekcji), które znacznie podniosą jakość lekcji w kontekśćie zaangażownia uczniów. Rutyny rozwijające 4K.

Karina Szatkowska

Jak wykorzystując MK można poprawić zdolność uczniów do efektywnej współpracy w grupie.

"Rola myślenia krytycznego w rozwoju umiejętności pracy zespołowej."

Dorota Wałęga

Omówienie, w jaki sposób MK może pomóc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu zdrowych relacji.

"Myślenie krytyczne a kreatywne rozwiązywanie konfliktów."

Dorota Wałęga

"Rozwijanie myślenia krytycznego na matematyce. Klucz do sukcesu uczniów"

Matematyka to dziedzina, która stawia przed uczniami różnorodne wyzwania, ale także rozwija umiejętność rozwiązywania problemów, logicznego myślenia i kreatywności. W trakcie tego webinaru skupię się na takich kwestiach, jak:

- Dlaczego myślenie krytyczne jest kluczowym elementem sukcesu w nauce matematyki.

- Jak nauczyciele mogą efektywnie integrować myślenie krytyczne w swoje lekcje matematyki.

- Studia przypadków i najlepsze praktyki z nauczania matematyki z wykorzystaniem rutyn myślenia krytycznego.

Kamila Wróblewska-Cetler

Podczas tego webinaru:

- Dowiesz się, dlaczego myślenie krytyczne jest istotne: Zrozumiesz, jak rozwijanie myślenia krytycznego może pomóc dzieciom w skutecznym rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji i radzeniu sobie z wyzwaniami.

- Odkryjesz praktyczne strategie: Przedstawimy konkretne metody i narzędzia, które można wdrożyć zarówno w szkole, jak i w domu, aby wspierać rozwijanie umiejętności myślenia krytycznego u dzieci.

- Omówimy znaczenie współpracy: Przyjrzymy się, jak nauczyciele i rodzice mogą współpracować, aby efektywnie integrować myślenie krytyczne w codziennej edukacji.

-Przekażemy praktyczne przykłady i studia przypadków: Dzięki konkretnym scenariuszom i przykładom z życia dowiesz się, jak można zastosować te strategie w praktyce."

"Myślenie Krytyczne jako Narzędzie Współpracy z Rodzicami: Praktyczne Strategie"

Kamila Wróblewska-Cetler i Ewelina Grybuś

Zarejestruj się na konferencję wirutalną

  • Pakiet 13 webinarów dostępny od 17.11.2023 r.
  • Udział w streamingu Konferencji
  • Nagrania z Konferencji oraz pakiet webinarów dostępne przez 6 miesięcy
KUP TERAZ

97 zł

STREAMING + WEBINARY

  • Udział w streamingu Konferencji
  • Nagrania z Konferencji dostępne przez 6 miesięcy
ZAPISZ SIĘ

0 zł

STREAMING

W sprawie zakupu biletu na fakturę przelewową prosimy o kontakt: ilona.rachecka@mysleniekrytyczne.edu.pl

Icon

Przy zakupie biletu istnieje możliwość wystawienia faktury VAT (również dla szkół: pole nabywca/odbiorca).

Icon

Opinie po naszych szkoleniach

"Szkolenia były bardzo interesujące i zachęcające do stosowania rutyn na własnych lekcjach. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń."

Mateusz

Agnieszka

"Praktyczne szkolenia, dużo konkretnej wiedzy, wszystko przećwiczone w praktyce, świetne szkolenia."

"Nie znałam czegoś takiego jak myślenie krytyczne, dlatego bardzo się cieszę, że pracuję w szkole uczącej myślenia. Uważam, że dzięki rutynom dzieci poszerzają swoje horyzonty i uczą się samodzielnie dochodzić do wiedzy."

"Myślę, że stosowanie rutyn jest kluczem do otwarcia się ucznia, głębszego poznania danego problemu i pozwala na większe zaangażowanie uczniów w rozwiązywaniu zagadnień, co przede wszystkim uczy myślenia!"

"Kiedyś myślałam, że myślenie krytyczne to tylko stosowanie rutyn. Teraz myślę, że myślenie krytyczne to forma i postawa nauczania, bez które nie uda się wyposażyć współczesnego młodego człowieka w potrzebne kompetencje."

"Kiedyś myślałam, że to będzie sztuczny twór, ramy do których na siłę trzeba będzie się dopasowywać. Obecnie widzę, że jest to narzędzie, które im częściej stosuję tym przynosi lepsze efekty. Potrzebuje czasu zmiana sposobu myślenia."

Natalia

Klaudia

Wydarzenia towarzyszące

Szkolenie "Zarządzanie zmianą"

- 2-dniowe szkolenie dla Dyrektorów

i Wicedyrektorów szkół

15-16 listopada 2023 r.

Wrocław

Icon
Zapisz się

Szkolenie "Lider Szkolny Myślenia Krytycznego" - 2-dniowe szkolenie dla osób, które chcą głębokiego rozwoju w MK

Wrocław

Zapisz się

18-19 listopada 2023 r.

Icon

Ekspert i trener myślenia krytycznego, trener narzędzi TOC oraz rutyn myślenia krytycznego.

Ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie: w korporacji - Dyrektor Finansowy, członek zarządu - odpowiedzialność za restrukturyzację firm, budowanie nowych biznesów. Od 15 lat działa w edukacji. Współzałożyciel szkoły "Thinking Zone”– pierwszej w Polsce szkoły uczącej myślenia krytycznego. Twórca ogólnopolskiej sieci szkół uczących myślenia krytycznego. Prelegent i trener podczas konferencji i szkoleń w USA (Las Vegas, Baltimore, Floryda, Waszyngtonie), Japonii, Niemczech, Peru, Hiszpanii, Litwie.

Maciej Winiarek

Organizatorzy Konferencji

INSTYTUT KRYTYCZNEGO MYŚLENIA

Językoznawca, przez 17 lat pracowała w edukacji. Dyrektor Instytutu Krytycznego Myślenia,

odpowiedzialna za stworzenie i zarządzanie siecią prawie 100 trenerów w całej Polsce. Odpowiedzialna za sprzedaż, usługi, współpracę z ponad 100 szkołami tworzącymi sieć „Szkół Uczących Myślenia”. Z krytycznym myśleniem związana od prawie 4 lat, Certyfikowany Trener Myślenia Krytycznego – poziom 4, współautorka szkoleń, kursów z krytycznego myślenia dla edukacji i biznesu.

Katarzyna Winiarek

Językoznawca, przez 17 lat pracowała

w edukacji. Dyrektor Instytutu Krytycznego Myślenia, odpowiedzialna za stworzenie i zarządzanie siecią prawie 100 trenerów w całej Polsce. Odpowiedzialna za sprzedaż, usługi, współpracę z ponad 100 szkołami tworzącymi sieć „Szkół Uczących Myślenia”. Z krytycznym myśleniem związana od prawie 4 lat, Certyfikowany Trener Myślenia Krytycznego – poziom 3, współautorka szkoleń, kursów

z krytycznego myślenia dla edukacji

i biznesu.

INSTYTUT KRYTYCZNEGO MYŚLENIA

Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 64 we Wrocławiu, mgr filologii polskiej, oligofrenopedagog; inicjatorka realizacji myślenia krytycznego w szkole, promotorka wizji szkoły opartej na relacjach, tworząca „szkołę dialogu”, otwarta na nowe inicjatywy wspierające uczenie się uczniów.

Karolina Mitelska

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława Broniewskiego we wrocławiu

Opinie po naszych szkoleniach

"Kiedyś myślałem, że niemożliwe jest, aby wszyscy uczniowie na lekcji aktywnie myśleli i pracowali, teraz myślę, że jest to możliwe."

"Kiedyś myślałam, że to jest trudne. Teraz myślę, że wcale nie trudne, ale potrzebne do rozwoju i nowego spojrzenia na myślenie i otaczający świat."

Kamila

Filip

"Kiedyś myślałam, że myślenie krytyczne związane jest z krytyką... Teraz myślę, że to otworzenie umysłów ludzi

i dzieci oraz budowanie nowej wiedzy na podstawie tej którą już posiadam."

"Kiedyś myślałam, że to bezsensowne nowości. Teraz myślę, że to podstawa życiowej postawy."

"Kiedyś myślałam, że to przede wszystkim od nauczyciela zależy przebieg lekcji. Teraz myślę, że dzięki rutynom MK wiele zależy od uczniów."

Grażyna

Joanna